Jag vill börja spela med Åkersberga IBF
Vad händer efter att jag har skickat iväg formuläret ?
Anmälan gå till föreningens köansvarig.
Köansvarig kontaktar aktuell årskull för kontroll av lediga platser.
Finns det plats återkommer vi med information om träningstider, utrustning, kontaktperson mm.
Är det fullt i grupperna får du info om detta och ditt barn ställs i kö till dess att det blir plats ledig,
alternativt att det finns så många barn i kön att en ny grupp kan startas.

Vår ambition är att återkomma till dig med information inom en vecka

Medlemsavgifter:
Medlemsavgiften fastställs på föreningen årsmöte i februari varje år.
Avgiften betalas till lagets egna kassör, som i sin tur betalar in medlemsavgifterna
till klubbens kassör på bankgiro: 5469-2306
Aktuella avgifter för säsongen 2017/18 (sept – april)

 

Senior o Junior 2240:-
Seniorer med föreningsuppdrag 1290:-
Röd (13 - 16 år) 1900:-
Blå (10 - 12 år) 1700:-
Grön (8 - 9 år) 1300:-
Lek (5 - 7 år) 1000:-
Motion 1000:-
Stödmedlem 200:-

Familjerabatt; 50% rabatt f.o.m tredje medlemsavgiften (den yngsta medlemmen).

Periodrabatt halv medlemsavgift gäller från 1 januari

Avgiften ska täcka kostnader för försäkringar, licenser, f&o uml;rbundsavgifter, domaravgifter och andra matchkostnader liksom hallhyra och v erksamhetsmaterial som t.ex. matchställ och träningsredskap, även kostnader för personal, utbildning av ledare och domare samt för drif t av kontor och klubbrum.